flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Завдання та повноваження апеляційного суду

Завдання суду визначені ст. 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", відповідно до якої суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закарпатський апеляційний суд є судом апеляційної інстанції з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

До повноважень  апеляційного суду відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII належить:

 

Повноваження апеляційного суду під час розгляду цивільних справ визначено статтею 307 Цивільного процесуального кодексу України.

Зокрема, за наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має право:

1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін;

2) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог;

3) змінити рішення;

4) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду.

 

За наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції апеляційний суд має право:

1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали без змін;

2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу;

3) змінити ухвалу;

4) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції. 

 

За наслідками розгляду скарги на судовий наказ апеляційний суд має право

1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення судового наказу без змін;

2) постановити ухвалу про скасування судового наказу та роз'яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті в позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову;

3) змінити судовий наказ.

Ухвала апеляційного суду про відхилення апеляційної скарги на судовий наказ і залишення судового наказу без змін є остаточною і оскарженню не підлягає.

 

Повноваження апеляційного суду під час розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні визначено статтею 407 Кримінального процесуального кодексу України.

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:

1) залишити вирок або ухвалу без змін;

2) змінити вирок або ухвалу;

3) скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок;

4) скасувати ухвалу повністю чи частково та ухвалити нову ухвалу;

5) скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне провадження;

6) скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди суд апеляційної інстанції, крім рішень, передбачених пунктами 1 - 5 частини першої цієї статті, має право скасувати вирок і направити кримінальне провадження:

1) до суду першої інстанції для проведення судового провадження у загальному порядку, якщо угода була укладена під час судового провадження;

2) до органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в загальному порядку, якщо угода була укладена під час досудового розслідування.

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право:

1) залишити ухвалу без змін;

2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

 

Повноваження апеляційного суду під час перегляду постанови про адміністративне правопорушення визначено статтею 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

За наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції має право: 

1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову без змін; 

2) скасувати постанову та закрити провадження у справі; 

3) скасувати постанову та прийняти нову постанову; 

4) змінити постанову.

Нормативно-правові засади діяльності

Конституція України від 28 червня 1996 року

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року 

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року 

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" № 1402-VIII від 2 червня 2016 року 

Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року

Закон України «Про державну службу» 10 грудня 2015 року № 889-VIII

Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року

Закон України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 квітня 2012 року

Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затверджена Наказом Державної судової адміністрації України  від 20.08.2019  № 814

Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від від 02 березня 2018 року № 17

Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33

Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), затверджена наказом Державної судової адміністрації України 20.09.2012р. №108 

Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений рішенням Вищої ради правосуддя України   № 1200/0/15-18 від 19 квітня 2018 року